Vialundskolans sjuor deltar i unik forskningsstudie

I morse var Vialundskolans sjundeklassare uppe med tuppen. Klockan 06.30 klev de på bussen som tar dem till GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, i Stockholm.

Vialundskolans sjundeklassare deltar i unik forskningsstudie

Runt om i Sverige erbjuds just nu elever från 74 klasser i årskurs 7 att delta i en unik forskningsstudie med syfte att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsosamma hjärnfunktioner. Vi är stolta och glada över att Vialundskolan och deras sjundeklassare är delaktiga i projektet!

- Vi har länge efterfrågat ett forskningsstöd kring vad just rörelse gör med kroppen och hur det eventuella sambandet fungerar. Så när denna förfrågan dök upp såg vi det som en oerhört stor möjlighet för oss att kunna bidra och att sedan kunna få ta del av studieresultaten och implementera i vårt arbete på skolan, säger Michael Pihl som är lärare i Idrott och hälsa på Vialundskolan.

Undersökningsdag på GIH

Det är forskare och doktorander från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som under höstterminen 2019 genomför denna forskningsstudie på totalt 1 000 elever i årskurs 7 runt om i landet. Projektet omfattar alla elever oavsett funktionsförmåga och det är helt frivilligt att delta. 

Vialundskolans sjundeklassare kommer idag fredag att åka till GIH på en så kallad undersökningsdag för att bland annat genomföra kognitionstest, konditionstest samt registrera kost- och hälsovanor. Eleverna kommer även att få med sig en aktivitetsmätare hem som läser av elevens rörelser och som ska bäras under sju dagar. Elevernas resultat och betyg från nationella proven och slutbetyg i ämnena matematik och svenska kommer sedan användas för att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. 

- En oerhört stor fördel med detta projekt är att eleverna själva får vara med och uppleva vikten av forskning och då också få träffa forskarna. Eleverna blir på så vis introducerade till en verklighet där de själva får se att det de gör där har betydelse, säger Erica Rosenkvist som är rektor på Vialundskolan. 

Forskningsbaserade rekommendationer för utveckling av arbetet inom skolan

Resultaten från studien kommer sedan att ligga till grund för rekommendationer till skolor om vilken typ av rörelse och kost ungdomar behöver för att må så bra som möjligt och för att lära sig bättre i skolan.

- Detta går helt i linje med vår skolas arbete kring 10 goda vanor. Vårt mål är att deltagandet i detta projekt ska bidra till att eleverna själva och vi som personalgrupp får forskningsbaserade belägg för sambandet mellan rörelse och studieresultat. Elevhälsan på Vialundskolan är en självklar del av vår verksamhet och vi jobbar aktivt för att ständigt utveckla vårt arbete, alltid med elevfokus, säger Erica Rosenkvist.

Affisch som visar på 10 goda vanor