Nu grävs det i Älvesta

En person som genomför arkeologiska utgrävningar i Älvesta

Nu är vi igång med den arkeologiska slutundersökningen i Älvesta och arbetet beräknas pågå i 6 veckor.

Det är Stiftelsen Kulturmiljövård som är på plats i Älvesta. Efter beslut av Länsstyrelsen är de nu här för att genomföra det sista steget av den arkeologiska undersökning som tidigare påbörjats.

Slutundersökningen, av en bytomt i Älvesta, beräknas pågå under 6 veckor. Det är totalt tre undersökningsområden som man ska arbeta sig igenom och det är ett krav för att vi ska kunna exploatera i området.

- Efter en lång upphandlingsprocess känns det jättekul att vi nu är igång med den sista arkeologiska undersökningen för Älvesta. Vi har bara den senaste veckan haft flera påringningar från personer som är intresserade av att bosätta sig i det nya området. Arbetet med detaljplanen fortsätter under hösten och vår förhoppning är att vi kan ha bokningsmöten för de nya tomterna under vintern, säger Åsa-Hanna Halén som är projektledare för området.

Vill du veta mer?

Stiftelsen Kulturmiljövård erbjuder allmänna visningar, föredrag på Kumla bibliotek samt en kulturhistorisk vandring.

Visning för allmänheten:

Gratis visningar för allmänheten

Vad har arkeologerna hittat? Hur såg de tidiga byarna ut i Älvesta?

Häng med på en visning med en arkeolog som visar upp undersökningsområdet och berättar om Älves arv.

Vi samlas vid den arkeologiska etableringen på Yxhultsvägen, en bit in på vägen förbi Borgs Motor AB i sydlig riktning mot Hjortsberga.


Onsdag 11 september kl. 11.00


Torsdag 19 september kl. 18.00


Lördag 21 september kl. 13.00


Klicka här för mer information. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredrag på Kumla bibliotek:

Föredrag på Kumla bibliotek


Onsdag 25 september kl. 17.30


Kulturhistorisk vandring:

Kulturhistorisk vandring

Följ med på en resa genom tiden, med start från stenåldern vid Hällkistans naturreservat och avslut vid den arkeologiska undersökningen, Älvesta bytomt. En cirka 4 km lång kulturhistorisk vandring.


Söndag 29 september kl. 12.00


Klicka här för mer information. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Om det nya området i Älvesta

Här ska skapas möjligheter för cirka 30 småhustomter och ett par tomter för flerfamiljsboende.

Intresserad?

Anmäl dig i sådana fall till vår tomtkö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration Älvesta