Grattis till Pedagogiska priset 2019!

Ett stort grattis och tack till pedagogerna på förskolan Blå huset, avdelning Grön och till Niklas Törner på Hagaskolan, som tilldelades kommunens pedagogiska pris för 2019.

Vinnare i kategorin förskola och pedagogisk verksamhet

​Under förmiddagen på måndag den 10 juni åkte priskommittén för pedagogiska priset ut för att uppvakta vinnarna i kategorin förskola och pedagogisk verksamhet inför barn och kollegor i solen. Vinnare av 2019 års pris är arbetslaget på avdelning grön på Blå husets förskola.

Grön avdelnings arbetslag består av Jenny Lundblad, Annelie Karlsson, Kristina Samuelsson och Helene Johansson.

Motivering

Pedagogerna arbetar med projektinriktat arbetssätt där barnens lärande och delaktighet alltid står i centrum. Det är hög kvalitet på verksamheten och på det som barnen erbjuds att ta del av, både ute och inne.

Avdelning grön gör ofta utflykter till skogen eller lekparker där det finns ett fint samspel mellan barn och vuxna i leken och i byggprojekten. Pedagogerna är kreativa, produktiva och lyssnar in barnens önskemål. De gör alltid det lilla extra för att barnen ska ha roligt, vilket bidrar till lust att lära på förskolan.

Att sätta ord på det man gör med stort engagemang och stolthet gör att barnen blir delaktiga i en miljö som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Vinnare i kategori Skolbarnomsorg och skola

På eftermiddagen idag 10 juni delades Kumla kommuns pedagogiska pris ut i kategorin skolbarnomsorg och skola ut.

Vinnare av 2018 års pris för grundskolan är Niklas Törner, fritidspedagog vid Hagaskolan. Priskommittén kom till skolans sommaravslutning för att uppvakta pristagaren med blomma och prischeck, som inte visste om besöket sedan innan.

Motivering

Det pedagogiska priset 2019 tilldelas Niklas för sitt stora engagemang för fritidshemmet både på Hagaskolan och i kommunen i stort.

Niklas har med kreativt nytänkande och entusiasm bland annat lyft rastverksamheten på Hagaskolan till nya höjder med mångsidiga aktiviteter och fått fler elever att känna sig sedda och delaktiga. På fritids är Niklas en trygg vuxen som får eleverna att tro på sig själva och bidrar till deras lust att lära.

Även resten av kommunen har fått ta del av Niklas engagemang då han under flera år gjort fritidshemmets dag till en fantastisk upplevelse genom sin roliga figur Nisse Berghagen.

Niklas Törner

Fakta om Kumla kommuns pedagogiska pris

Pedagogiska priset delas ut i två kategorier varje år; Skolbarnomsorg och skola samt Förskola och pedagogisk verksamhet utifrån de här kriterierna:

  • Pristagarna har visat prov på kreativt nytänkande, arbetssätt och metoder som utvecklat barns/elevers lärande och genomfört det.

  • Pristagarna har skapat ett positivt klimat som främjar arbetsro, trygghet och lust att lära och visat resultat.

Samtliga kommuninvånare samt anställda i Kumla kommun har rätt att nominera pristagare. Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget.