Samråd av vattentjänstplan

Nyhetsbild

En planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses i Kumla kommun har tagits fram. Vi genomför ett samråd där du som är berörd får möjlighet att tycka till om förslaget.

Vattentjänstplanen syftar till att beskriva kommunens långsiktiga planering för behov och utbyggnad av allmänna vattentjänster. Det innebär bland annat att planen ska visa vilka områden och fastigheter som inom en tolvårsperiod bör tas med i det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Vattentjänstplanen ska också beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas för att kommunens VA-anläggning ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

När pågår samrådet?

Samrådet pågår mellan 8 januari och 4 februari 2024.

Vad händer efter samrådet?

När samrådstiden tagit slut kommer alla synpunkter att sammanställas. Kommunen kommer beakta de synpunkter som lämnats och se över om det finns anledning att ändra i förslaget till vattentjänstplan. Därefter kommer vattentjänstplanen lämnas till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Ta del av handlingar gällande vattentjänstplan

Klicka här för att ta del av vattentjänstplanen. Pdf, 1.9 MB.

Klicka här för att ta del av beskrivning av områden och bedömning av behov av kommunala vattentjänster. Pdf, 1.4 MB.

Klicka här för att ta del av undersökning av betydande miljöpåverkan. Pdf, 200.7 kB.

Klicka här för att ta del av ordlista. Pdf, 132.3 kB.

Vi rekommenderar att du laddar ned dokumenten till din personliga enhet för att kunna behålla tillgång till dem även efter att samrådstiden passerat och sidan inte längre är tillgänglig.

För dig som föredrar att få ta del av förslaget i tryckt version finns det att hämta på Servicecenter i stadshuset.

Lämna dina synpunkter

Som berörd fastighetsägare har du fått ett informationsbrev utskickat till dig med information om samrådet.

Lämna dina synpunkter via e-post

Du kan lämna dina synpunkter via e-post genom att skicka in dem till samhallsbyggnad@kumla.se.

Lämna dina synpunkter via brev

Du kan också lämna in dina synpunkter genom brevpost till:

Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 Kumla

Vid frågor

Vid frågor kontakta servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller e-post servicecenter@kumla.se.