Framtidens
Kumla tar form!

Var med oss och skapa framtidsbilden för Kumla år 2040 med målet 28 000 invånare.

Läs mer här!