Buss och tåg

För att enkelt kunna förflytta sig inom Kumla kommun eller resa till och från Kumla finansierar kommunen kollektivtrafik på olika sätt - stadsbussar, vanlig länsbuss och tåg.

Bussar

Nytt resecentrum i Kumla! ​

Under sommaren 2013 togs det första spadtaget för Kumlas nya resecentrum. Då bestod arbetet av att förstora bussterminalen, montera nya busskurer och nya cykelställ.

Under våren och sommaren 2016 påbörjades den sista etappen i renoveringen av stationsområdet. Syftet är att göra området till en ljusare och tryggare plats. Tunneln ska kortas med 6-8 meter och växterna ska vara låga och släppa in mycket ljus. Där man planterar träd ska de ha täta kronor, men vara luftiga nertill så det blir fri sikt. Nedfarten till tunneln kommer att planas ut för att göra det lättare att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rollator.

Kumla stationshus återinvigs

Efter det att vårt stationshus har varit igenbommat i cirka 10 år har det nu fått nytt liv. Ombyggnationen av stationsområdet har skett i etapper och är nu inne i sitt slutskede.

Den luftiga väntsalen har restaurerats i sin originalfärgsättning och kommer efter sommaren åter tas i bruk. Taxiverksamheten flyttade in redan i maj månad och i augusti öppnar en frisörsalong och ett café inne i denna vackra byggnad.

Lördagen den 26 augusti 2017 återinvigs Kumla stationshus.

Stadsbussar

Stadstrafiken trafikerar kommunens centralort (linje 780) måndag-fredag. Trafiken genomförs med en lägre handikappanpassad buss efter en fastställd tidtabell för höst, vinter och vår samt en sommartidtabell där linjens sträckning kan vara något ändrad. Mellan de fasta hållplatserna finns på vissa delar av linjen så kallade vinkområden där bussen stannar på uppmaning. Från och med 2013 kostar en enkelbiljett 10 kr. Länsbussar Information om linjer, tidtabeller, biljetter med mera finner du på Länstrafikens hemsida, länk hittar du i högerspalten.

Tåg

Järnvägsstationen ligger mitt i Kumla. Därifrån kan du åka både med tåg till en mängd olika destinationer. Mer information om tidtabeller, biljetter med mera kan du hitta på respektive tågoperatörs hemsida, länkar hittar du i högerspalten.