Bygga, bo och miljö

Framtidens Kumla

Var med och tyck till om förslaget på översiktsplan Kumla kommun 2040

Bygglov

Just nu har vi långa handläggningstider för bygglovsärenden.