Kumla växer

Kumla är en kommun som växer och efterfrågan på bostäder är hög. Detta innebär också att vi behöver utveckla Kumla och våra verksamheter genom nya förskolor, skolor och boenden.

Pumpor i trädgårdsland

Just nu arbetar vi med följande projekt:

Offentliga byggnader och miljöer

Skriv tabellbeskrivning här

Typ

Beskrivning

Status

Vård- och omsorgsboende

Under 2015 påbörjades byggnationen av Kumlas nya vård- och omsorgsboende.

 

Ett 50-tal vårdplatser bidrar till att möta framtida behov. Boendet förläggs till markplan.

Boendet beräknas vara klart i september/oktober 2017.

Vialundskolan

Om- och nybyggnation av Vialundskolan som ska ge plats för cirka 300 elever i årskurserna 7-9 samt kulturskolan.

Arbetet fortgår nu med att iordningställe en flygel samt yttermiljön

Resecentrum

Under 2016 fortsätter ombyggnationen av resecentrum.

 

I etapp två förändras nedfarten till tunneln för gående och cyklister.

Gång- och cykelbanan är öppen. Begränsad framkomlighet i tunneln.

 

Arbetet med stationshuset pågår, båda in- och utvändigt.

Bostäder

Skriv tabellbeskrivning här

Typ

Beskrivning

Status

Lägenheter, Kyrkogatan-Götagatan

Här byggs ett flerbostadshus med ett 30-tal lägenheter på en yta där gamla villor har rivits.

 

Inflyttning planerad till vintern 2016

Pågår.

Lägenheter, kvarteret Gladan/Rapphönan.

Med resecentrum som närmaste granne planerar vi för ny bostadsbebygglse.

 

Mataffär, bibliotek, förskola och en av stadens finaste parker finns inom 50 meters radie.

Under 2016 pågår arbetet med markanvisningar.

Radhus, Täppan

Myresjöhus bygger tio radhus vid det framväxande villaområdet.

Pågår.

Radhus och småhus i smedstorp

I Smedstorp uppför Peab nya radhus och småhus.

 

Upplåtelseformerna är blandade genom bostadsrätt, äganderätt och ev. hyresrätt.

Pågår.

Villatomter

Just nu har vi lediga småhustomter i flera delar av kommunen.

 

Läs mer här.