Torg och allmänna platser

Vill du sälja varor på Kumla torg?

Kumla torg

Torghandel

Vill du sälja något på torget kontaktar du kommunens servicecenter.

Det finns fasta platser som hyrs under totalt tre månader samt dagsplatser.

Skriv tabellbeskrivning här

Yta

Tidsintervall

Pris

Tillgång till el

5x3 m

tre månader

1 000 kr

500 kr

3x3 m

tre månader

500 kr

500 kr

5x3 m

en dag

200 kr

50 kr

3x3 m

en dag

100 kr

50 kr

Du kan välja mellan att betala direkt i servicecenter eller få en faktura hemskickad.

Det är viktigt att du är på plats klockan 08.00 aktuell dag för att inte förlora platsen till någon annan.