Renhållning och snöröjning

Kumla kommun ansvarar för sandning och sopning av gator och vägar men också för snöröjning. Vid snöfall om 7 cm på gator och 5 cm på gång- och cykelvägar påbörjas snöröjning.

Snöröjning

Kumla kommun har 8 stycken maskiner som snöröjer och gång- och cykelvägar är prioriterade. Vi har även ett antal entreprenörer som vi hyr in för snöröjning.

Snöröjning av Kumlas gång- och cykelvägar och gator tar normalt 12 timmar efter snöfall men tar ofta längre tid vid blötsnö.

Snödagboken

Här skiver vi som jobbar med snöröjningen färska rapporter om snöröjningsarbetet i dag.

  • KumlaSnodagbok: plogning och halkbekämpning pågår

  • KumlaSnodagbok: Under natten har det varit full aktivitet på snöröjningen och fortsätter nu under fm. Mer snö väntas mellan torsdag… https://t.co/OwDEu5AtDT

  • KumlaSnodagbok: Snöläget nu är att det kommer mer snö under em kväll. Insatser kommer att ske tidigt onsdag morgon.

  • KumlaSnodagbok: Plogning av gång och cykel banor är i full gång, gatorna halkbekämpas.