Bygglov

Handläggningstid för bygglov brukar ligga mellan 4 och 6 veckor. Vissa perioder tar det längre tid beroende på hur mycket vi har att göra. Ett anmälningsärende går i regel snabbare men målet är att klara av dessa inom fyra veckor.

Byggnation av villor

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss.

Bra att tänka på

Fråga oss alltid innan du påbörjar byggnationer om du är osäker på om du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan.

Handläggningen går fortare om de handlingar som du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.