Outi Blom, specialistundersköterska

amanda

Hej Outi, vad jobbar du med?

Jag arbetar som specialistundersköterska på Akvarellen, ett av Kumla kommuns vård- och omsorgsboenden med demensinriktning.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

Som undersköterska arbetar man personcentrat och stöttar den boende i sånt som den inte klarar själv. Vi stöttar våra boende i att göra så mycket som möjligt själva. Det handlar om att se personen bakom demenssjukdomen. Arbetet handlar inte bara om den basala omvårdnaden utan även om att skapa en meningsfull vardag. Andra viktiga delar av yrket är dokumentation och att ha goda relationer med anhöriga.

I min roll som specialistundersköterska har jag ansvar för en del aktiviteter här på Akvarellen, jag gör exempelvis en tipspromenad varje vecka, leder gymnastik och en sångkör. Jag spelar och sjunger mycket på enheterna och använder gitarren i mötet med boenden som är oroliga. Rollen som specialistundersköterska innebär även att jag handleder kollegor, håller i utbildningar, är delaktig i kvalitetsgrupper och projekt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag började inom vård och omsorg för snart 40 år sedan och sen blev jag kvar. Jag känner fortfarande glädje och inspiration och att jag har ett meningsfullt och ansvarsfullt jobb. Det bästa med mitt arbete är alla människor som jag träffar hos oss. Att få öka deras livskvalitet och skapa en bättre vardag för dem. Att göra aktiviteter tillsammans med de som bor hos oss, såsom att sjunga eller dansa och få se deras glädje. När man ser att personen mår bra, så mår man själv bra, då vet man att man har gjort ett bra arbete.

Vad är det som gör att du trivs med Kumla kommun som arbetsgivare?

Jag arbetar på ett väldigt fint boende där allt är i markplan. Våra boende har lätt att ta sig ut och in som de vill på våran vackra innegård. Man kan spontant gå ut och ha gymnastiken utomhus om det är fint väder. På Akvarellen har vi även en öppen inomhusmiljö som möjliggör att det kan uppstå så fina möten. Den miljön gör att jag också trivs på min arbetsplats. Sen har Kumla kommun verkligen satsat på kompetenshöjning, det är verkligen ett jätteplus. Att jag har fått möjlighet att utbilda mig till specialistundersköterska.

Vad skulle du vilja skicka med till någon som är nyfiken på yrket som undersköterska?

Att det är ett väldigt varierade yrke, enda dagen är inte den andra lik. Man får möta många olika personer och det är intressant att se att man både kan bemöta och förstå personerna. Som undersköterska är du aldrig ensam utan du ingår i ett team med andra professioner såsom sjuksköterska och arbetsterapeut. Teamet arbetar tillsammans för att skapa en god livskvalitet för personerna som bor hos oss. Du som undersköterska behövs och är en väldigt betydelsefull profession i det teamet. Det är ett ansvarsfullt arbete vi har och vi har så mycket forskning och kunskap att luta oss mot för att hela tiden bli liiite bättre.