Julia Blomberg, socialsekreterare

amanda

Hej Julia, vad jobbar du med?

Jag arbetar som socialsekreterare inom Kumla kommun.

Vad gör en socialsekreterare egentligen?

Som socialsekreterare arbetar man med myndighetsutövning, utifrån socialtjänstlagen, och har det yttersta ansvaret för våra kommuninvånare. Det finns många inriktningar. Själv arbetar jag inom försörjningsstöd, men man kan även arbeta med vuxna gällande missbruk och våld i nära relation eller barn och familj. Som socialsekreterare är man lite av en spindel i nätet. Vi samverkar med många myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, vården, AMI men även internt.

Mitt arbete inom försörjningsstöd går till så att jag tar emot ansökningar om försörjningsstöd och sedan utreder och fattar jag beslut kring dessa. Jag arbetar mycket med den ekonomiska delen kring en individ vilket innebär att jag ser över de ekonomiska förutsättningarna för att sedan göra en bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd. I arbetet ingår även att motivera individen till självförsörjning.

Vad fick dig att välja det här yrket?

Jag vill arbeta med människor. Socionomyrket är brett så det finns många möjligheter. Jag hade inte tänkt mig försörjningsstöd från början, det var en slump att jag hamnade här. Men väl här insåg jag att det här jobbet var så mycket mer än vad jag hade trott under utbildningen. Innan och under socionomprogrammet tänkte jag att försörjningsstöd skulle vara lite som att jobba som ekonom men så är det inte. Jag möter människor och får motivera till förändring. Det är så varierande och utmanande. 

Vad är det som gör att du trivs med Kumla kommun som arbetsgivare?

Det är bra att arbeta i en lagom stor kommun. Man arbetar närmare politiken och är mer en del av utvecklingsarbetet än i en större kommun. Jag skulle säga mer delaktighet och nära samverkan, både internt och externt. Jag bor i Örebro men det är väldigt smidigt att ta sig hit med tåg, det tar bara 12 min och tågstationen ligger nära till stadshuset där jag har mitt kontor. Det finns många fina grönområden här och det är nära till butiker och restauranger.

Vad skulle du vilja skicka med för tips och råd till en blivande socialsekreterare?

Det är varierande och utmanande arbete, även på ett personligt plan. Man lär sig hur man själv fungerar i många olika situationer. Det är jobb som man kan stanna länge på. Många kan nog tänka under sin utbildning att försörjningsstöd verkar tråkigt. Men det är det roligaste och så mycket mer än vad man tror att det är. Våga testa! Men testa också olika yrken som socionom.