Förmåner

För oss som arbetsgivare är det viktigt att erbjuda dig som medarbetare goda villkor och förmåner som främjar ett hållbart arbetsliv och balans mellan jobb, familjeliv och fritid. Som medarbetare i Kumla kommun är du vår viktigaste tillgång.

två personer som tränar på en äng

Hälsa och friskvård

Vi erbjuder friskvårdsbidrag för att underlätta för dig som medarbetare att utöva hälsofrämjande aktiviteter som passar dig. Som medarbetare i Kumla kommun får du därför 1500 kronor i skattefritt friskvårdsbidrag som du kan använda för motion eller annan friskvård på alla företag och anläggningar i hela Sverige som är anslutna till ePassi.

Förmånscykel

Vi erbjuder alla tillsvidareanställda medarbetare möjligheten att hyra en förmånscykel till förmånligt pris. Hyran betalar du via ett bruttolöneavdrag. Du kan hyra allt från standardcyklar till mountainbikes och elcyklar.

Semester

Alla som jobbar hos oss har rätt till förskottssemester. Hos oss får du upp till 32 dagars betald semester per år beroende på hur gammal du är. Är du under 40 år får du 25 dagar, från det år då du fyller 40 år får du 31 dagar, och när du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.

Du har också möjlighet att växla semesterdagstillägget till extra semesterdagar. Har du 25 semesterdagar får du fem extra semesterdagar och har du 31 eller 32 semesterdagar får du sex extra semesterdagar.

Flexibel arbetsplats och flexibla arbetstider

I en del verksamheter har du som medarbetare möjlighet till flexibel arbetstid för att underlätta en god balans mellan jobb, fritid och familjeliv. Vi ser positivt på att du som medarbetare ges en större flexibilitet i var ditt arbete utförs, till exempel distansarbete. Vilka förutsättningar som gäller för just dig och din verksamhet sker i dialog med din chef som är ansvarig för arbetsmiljön.

Föräldrarledighet med föräldrarpenningtillägg

Är du ledig med föräldrapenning får du ett föräldrapenningtillägg motsvarande 10 procent av lönebortfallet under sex månader av ledigheten. Det gäller om varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på föräldraledighet. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Sjukförmån

Om du blir sjuk får du förutom sjuklön, även en kompensation på 10 procent av lönebortfallet från dag 15 i sjukperioden, som längst till dag 90 i sjukperioden. Vi ersätter också nära 80 procent av inkomstbortfallet om din inkomst ligger över inkomsttaket för sjukpenning.

Företagshälsovård

Vår företagshälsovård Regionhälsan finns för Kumla kommuns chefer och medarbetare i samarbete kring frågor som rör hälsa, välmående, arbetsmiljö. Vi samarbetar också i insatser som är hälsofrämjande, förebyggande och i rehabiliterande.

Försäkringar

Medarbetare i Kumla kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och och olycksfall i tjänsten samt vid resor till och från arbetet genom AFA Försäkring. Se www.afa.se

Du har också en tjänstegrupplivförsäkring som är en trygghet för dina närstående.

Pension och frivillig pensionsavsättning

Kumla kommun erbjuder sina medarbetare ett grundskydd i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas. Kumla kommun avsätter pengar till din pension från och med att du påbörjar din anställning, i dagsläget ungefär 4,5 procent av din lön.