Vårt vatten

Det goda vattnet i våra kranar är en självklarhet för oss alla i Kumla kommun, men våra vattenresurer är inte oändliga. Därför måste vi hushålla med vattnet och inte slösa med det i onödan.

Sommaren 2017 var en torr sommar då vi i Kumla kommun hade en sommar med extremt låga vattennivåer som ledde till bevattningsförbud.

I samband med detta antog kommunfullmäktige följande:

  • När vattennivån i Tisaren är sjunkande och når nivån 99,70 meter över havet uppmanas abonnenter till att vara sparsamma med sin dricksvattenförbrukning.
  • När Tisaren når nivån 99,40 meter över havet under perioden 1 mars – 31 augusti, införs bevattningsförbud samt att dricksvatten inte säljs till icke-abonnenter.
  • När Tisaren når nivån 99,60 meter över havet upphävs bevattningsförbud.

Tänk på att vara rädd om vårt vatten!

  • Tvätta och diska fulla maskiner
  • Jobba inte under rinnande vatten
  • Duscha istället för att bada
  • Duscha snabbt och stäng av vattnet när du tvålar och schamponerar dig

Här sker en veckovis rapportering av rådande vattenläge i Tisaren.

Rapportering sommaren 2022

Datum

Nivå

28 juni

Aktuell nivå i Tisaren är 99,73 m.ö.h. Senaste veckan har det varit en liten men stadig avsänkning, främst på grund av värmen.

5 juli

Aktuell nivå i Tisaren är densamma som vid föregående mätning, 99,73 m.ö.h.

12 juli

Aktuell nivå i Tisaren är 99,69 m.ö.h. Senaste veckan har det varit en liten avsänkning. Alla abonnenter uppmanas nu till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

19 juli

Aktuell nivå i Tisaren är 99,66 m.ö.h. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

26 juli

Aktuell nivå i Tisaren är 99,64 m.ö.h. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

2 augusti

Aktuell nivå i Tisaren är 99,61 m.ö.h. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

9 augusti

Aktuell nivå i Tisaren är 99,59 m.ö.h. Varmare väder de senaste dagarna gör att vi ser en liten avsänkning. Alla abonnenter uppmanas fortfarande till att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.