Yrkesutbildning med svenska

Bygg/fastighet/lager/målare

Hos oss i Kumla kan du läsa en grundläggande utbildning till olika yrken inom bygg samt målare. Utbildningen ger dessutom arbetslivserfarenhet och kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Bilden visar en bänksiva med mjöl, ägg, en kavel, slev och ett decilitermått.

Förkunskapskrav

Klar med SFI C, bifoga betygskopior.

Körkort är önskvärt.

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen är skolförlagd men innehåller minst 15 veckors praktik.

På utbildningen varvar du undervisning i svenska med praktiska övningar

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för arbetskläder.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen startar 2023-09-20 och slutar 2025-02-14. Utbildningen är på 75 veckor och mot-svarar 2400p. Studietakt 100 %

Kursinnehåll

Kurser

Poäng

Kurser inom bygg, fastighet, lager och målare

1600 vp

Yrkessvenska

100 vp

Svenska grund som andraspråkkurs 1 till 4

700 vp

Ansökan

Ansökan öppnar 2023-03-13 och ansökan stänger 2023-09-19.

Ansöker gör du via din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019-58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se

Morgan Laursén, samordnare Kvarntorp

morgan.laursen@skola.kumla.se