Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Yrkes SFi kock och Bagare

Hos oss i Kumla får du en grundläggande yrkesutbildning så du kan arbeta som kock eller bagare. Möjligheten till arbete är mycket goda.

Bilden visar en bänksiva med mjöl, ägg, en kavel, slev och ett decilitermått.

Förkunskapskrav

Klar med SFI c bifoga betygskopior

Körkort önskvärt

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen är skolförlagd men innehåller minst 15 veckors praktik.

På utbildningen varvar du undervisning i svenska med praktiska övningar

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för arbetskläder.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen börjar 2021-08-09 och slutar 2021-10-01. Utbildningen är på 60 veckor och motsvarar 1800 gymnasiepoäng.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Kock- eller Bagare kurser

1000 vp

Yrkessvenska

100 vp

Svenska grund som andraspråkkurs 1 till 4

700 vp

Ansökan

Utbildningen är just nu inte sökbar.

Ansökan gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019-58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se