Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Vård- och omsorgsutbildning

Med fördjupning inom ärdreomsorg, funktionshinder eller psykiatri.

Rullstol

Allmän information

Yrkesvux är utbildningar på gymnasial nivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se 

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. 

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen. 

Utbildningstid

Utbildningen startar xx-xx-xx. Normalstudietiden är 18 månader, men kan variera beroende på förkunskaper.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Gemensamma kurser


Etik och människans livsvillkor

100 vp

Medicin 1

150 vp

Psykiatri 1

100 vp

Hälsopedagogik

100 vp

Psykologi 1

50 vp

Specialpedagogik 1

100 vp

Vård- och omsorgsarbete 1

150 vp

Vård- och omsorgsarbete 2

200 vp

Äldreomsorg


Vård- och omsorg vid demenssjukdom

100 vp

Hemsjukvård

100 vp

Äldres hälsa och livskvalitet

200 vp

Pallitativ vård

100 vp

Funktionshinder


Socialpedagogik

100 vp

Specialpadagogik 2

100 vp

Hemsjukvård

100 vp

Komplementärmedicin

100 vp

Valbar kurs

50/100 vp

Psykiatri


Psykiatri 2

200 vp

Samhällsbaserad psykologi

100 vp

Socialpedagogik

100 vp

Valbar kurs

50/100 vp

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla Ansökningsblankett hittar du på www.kumla.se /vuxenutbildning

Utbildningen är ej sökbar.

Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se