Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vård- och omsorgsutbildning

För dig som har visstidsanställning/timanställning inom vård- och omsorg.

Allmän information

Riksdagen har beslutat om en satsning påutbildning för personer som har viss- eller timanstälning inom ädreomsorgen. Du som har viss- eller timanställning i Örebro län har möjlighet att söka vård-och omsorgsutbildning som ska ge behörighet för tillsvidareanställning som undersköterska i Kumla. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigande. Se www.CSN.se.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska /svenska som andraspråk och matematik från årskurs 9, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. 

Abetsformer

Utbildningen bedrivs flexibelt med en kombination av distansutbildning och träffar med lärare där du kan få handledning och stöd. De kunskaper du fått i arbetet kan valideras vilket kan avkorta utbildningen. Studieomfattningen kan variera beroende på hur mycket du arbetar, men kan t.ex. vara 50% arbete och 50% studier. 

Utbildningstid

Utbildningen startar 20210301. Studietiden kan variera beroende på dina erfarenheter och kunskaper. 

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår programgemensam kurser 950 p, gymnasiegemensamma kurser 150 p, fördjupningskurser 300 p och gymnasiearbete 100 p, sammanlagt 1500 p.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Gemensamma kurser


Etik och människans livsvillkor

100 p

Medicin 1

150 p

Psykiatri 1

100 p

Hälsopedagogik

100 p

Psykologi 1

50 p

Specialpedagogik 1

100 p

Vård- och omsorgsarbete 1

150 p

Vård- och omsorgsarbete 2

200 p

Gymnasiegemensamma kurser


Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Fördjupningskurser, 300 poäng av nedanstående


Vård- och omsorg vid demenssjukdom *

100 p

Hemsjukvård

100 p

Äldres hälsa och livskvalitet *

200 p

Pallitativ vård

100 p

I kriterierna för anställningsbarhet inom regionalt Vård- och omsorgscollege krävs kurserna som är markerade *.

För dig som läser mot arbete inom psykiatri eller funktionshinder ingår andra fördjupningskurser. 

Ansökan

Utbildningen är sökbar från 20201207 till 20210205.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40 eller 070-564 02 27, roger.kallstrom@kumla.se eller din chef i äldreomsorgen. 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se