Kock

Hos oss i Kumla får du en grundläggande yrkesutbildning att arbeta som kock. Du kan arbeta antingen i storkök eller på restaurang. Möjligheten till arbete är mycket god för en utbildad kock.

kock i kök

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning svenska grund som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. 

Körkort är önskvärt.

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 procent av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen. 

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara din utbildning.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se 

Utbildningstid

Utbildningen startar 2022-08-29 och slutar 2023-06-02. Utbildningen är på 40 veckor och motsvarar 1000 gymnasiepoäng. Studietakt 100%

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Hygien

100 vp

Matlagning 1

100 vp

Matlagning 2

200 vp

Matlagning 3

200 vp

Matlagning 4

200 vp

Specialkost

100 vp

Bageri

100 vp

Totalt

1000 vp

Ansökan

Utbildningen är just nu inte sökbar.

Ansöker gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se

Bennie Eriksson, lärare

bennie.eriksson@skola.kumla.se