Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Maskinförare

Vuxenutbildningen i Kumla i samverkan med Trafikcenter anordnar utbildning till maskinförare. Utbildningen ger mycket goda möjligheter till arbete efter utbildningen.

Grävmaskin

Förkunskapskrav

Du ska ha minst godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk och matematik, grundläggande utbildning svenska /svenska som andraspråk och matematik delkurs 3 eller motsvarande kunskaper.

Du ska även inneha B-körkort. 

Kostnader

Du betalar själv kostnaden för kurslitteratur och skyddskläder. 

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är en heltidsutbildning på dagtid och är förlagd till Trafikcenter- Scantec AB (Ytongbanan) i Kvarntorp utanför Kumla.

Du betalar själv för kurslitteratur och skyddskläder.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se 

Utbildningstid

Utbildningen startar 220202 till 220617. Kurstiden är 20 veckor, men kan variera beroende på förkunskaper och förutsättningar.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Grävmaskiner

200 vp

Hjullastare

200 vp

Service och bemötande

100 vp

Totalt

500 vp

Efter genomgången utbildning utfärdas ett utbildningsintyg till de som klarat utbildningen. 

Ansökan

Utbildningen är sökbar 211004-220211. Ansökan gör du via Komvux i din hemkommun..

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se eller Trafikcenter 019-57 29 10 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se