Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Maskinförare

Vuxenutbildningen i Kumla i samverkan med Trafikcenter anordnar utbildning till maskinförare. Utbildningen ger mycket goda möjligheter till arbete efter utbildningen.


Grävmaskin

Allmän information

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete med Örebro Läns kommuner. Innevånare i de kommunerna söker fritt till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen. Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen.

Yrkesvux är yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se 

Kostnader

Du betalar själv kostnaden för kurslitteratur och skyddskläder. 

Förkunskapskrav

Du ska ha minst godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk och matematik, grundläggande utbildning svenska /svenska som andraspråk och matematik delkurs 3 eller motsvarande kunskaper.

Du ska även inneha B-körkort. 

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är en heltidsutbildning på dagtid och är förlagd till Trafikcenter- Scantec AB (Ytongbanan) i Kvarntorp utanför Kumla.

Du betalar själv för kurslitteratur och skyddskläder.

Utbildningstid

Utbildningen startar 20-06-08. Kurstiden är 20 veckor, men kan variera beroende på förkunskaper och förutsättningar.


Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Grävmaskiner

200 vp

Hjullastare

200 vp

Service och bemötande

100 vp

Totalt

500 vp

Efter genomgången utbildning utfärdas ett utbildningsintyg till de som klarat utbildningen. 

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla Ansökningsblankett hittar du på www.kumla.se/vuxenutbildning.

Ansökan ska vara Vuxenutbildningen i Kumla tillhanda senast 2020-05-02

Ansökningsblankett och mer information finns på www.kumla.se under Utbildning&barnomsorg, Vuxenutbildningen.

Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag. Hemkommunen skickar därefter ansökan till oss

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se eller Trafikcenter 019-57 29 10 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se