Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Introduktionsutbildning för vikariat inom äldreomsorgen

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder möjlighet till en månads introduktionsutbildning som ger dig möjlighet till vikariat inom äldreomsorgen. Utbildningen är utformad i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Kumla kommun.

Två händer

Under två veckor läser du teori med bland annat följande innehåll:

  • Hygien, smitta och smittspridning
  • Åldrandet och etiskt förhållningsätt
  • Personlig vård, hygien, munvård m.m.
  • Serviceuppgifter i hushållet
  • Arbetsställningar och förflyttningar

Efter den teoretiska utbildningen gör du praktik under två veckor.

Den teoretiska utbildningen och de flesta praktikplatser är i Kumla. Några praktikplatser är i Örebro.

Innehållet motsvarar kursen Vård- och omsorgsarbete 1 och betygs sätts efter avslutad utbildning.

Studiefinansiering

Utbildningen ger möjlighet till studiestöd från CSN  

Förkunskapskrav

Erfarenhet behövs inte, men tillräckliga kunskaper i svenska för att klara arbetsuppgifterna inom vården. Inom hemtjänst krävs kunskaper motsvarande årskurs 9, för arbete på ett boende kan mindre kunskaper accepteras. Förkunskaper och personlig lämplighet provas vid intervju i samband med antagningen.

Körkort är meriterande för viss verksamhet.

Utbildningstid

2020-05-25 till 2020-06-18

Ansökan

Ansök senast 2020-05-10 via e-tjänst på www.kumla.se https://etjanst.kumla.se/

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se