Butiksäljare

Handel är ett brett område som ger dig möjlighet att studera lärling inom den bransch som intresserar dig mest. Exempel på branscher är mode, livsmedel, alaktronik, sport och inredning. Efter genomförd utbildning har du stor möjlighet till arbete inom branschen.

Allmän information

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete med Örebro Läns kommuner. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen.

Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se 

Kombination med SFI och grundläggande svenska

Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen. 

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. 

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen. 

Utbildningstid

Utbildningen startar xx-xx-xx. Utbildningen är på 40 veckor ca 1 år och motsvarar 1000 gymnasiepoäng.

Kursinnehåll

Skriv tabellbeskrivning här

Kurs

Poäng

Servicekunskap

100 vp

Branschkunskap inom handel

100 vp

Affärsutveckling och ledarskap

100 vp

Praktisk marknadsföring 1

100 vp

Praktisk marknadsföring 2

100 vp

Personlig försäljning 1

100 vp

Personlig försäljning 2

100 vp

Näthandel 1

100 vp

Inköp 1

100 vp

Handel specialisering

100 vp

Totalt

1000 vp

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla Ansökningsblankett hittar du på www.kumla.se /vuxenutbildning

Ej sökbar.

Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Skriv tabellbeskrivning här

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se