Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Unga och nyanlända till jobb

Vuxenutbildningen samarbetar med socialförvaltningen, Arbetsmarknadenheten och Arbetsförmedlingen för att få fler ungdomar och nyanlända i arbete och egenförsörjning. Med stöd från Europeiska socialfonden startar vi nu ett projekt för att utveckla och utöka arbetet.

Projektet ska utforma och prova stöd till målgrupperna så att de på sikt kan få en egen försörjning. Det kan t.ex. handla om stöd för att komma igång med en utbildning, stöd i utbildning ellar andra aktiviteter för att bryta isolering och hemmasittande.

Just nu pågår kartläggning och analys. Vi vill gärna ha kontakt med hemmasittande ungdomar! Maila livslangtlarande@kumla.se eller ring/SMS:a projektledare Rolf Östman 0705388444

Projektet har tre målgrupper:

  • Ungdomar utan kontakt med samhället 20-29 år. Nationell statistik visar att det finns många ungdomar som varken arbetar eller studerar. En del av dem har ingen kontakt med samhället över huvudtaget.
  • Personer med högfungerande autism. Många i gruppen saknar arbete och finns idag t.ex. inom daglig verksamhet. Med rätt stöd kan många klara studier och arbete.
  • Utlandsfödda kvinnor med kort utbildning. I gruppen är andelen som har egen försörjning väsentligt lägre än i andra grupper.