Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Unga och nyanlända till jobb

Vuxenutbildningen samarbetar med socialförvaltningen, Arbetsmarknadenheten och Arbetsförmedlingen för att få fler ungdomar och nyanlända i arbete och egenförsörjning. Med stöd från Europeiska socialfonden startar vi nu ett projekt för att utveckla och utöka arbetet.

Projektet ska utforma och prova stöd till målgrupperna så att de på sikt kan få en egen försörjning. Det kan t.ex. handla om stöd för att komma igång med en utbildning, stöd i utbildning ellar andra aktiviteter för att bryta isolering och hemmasittande.

Projektet har tre målgrupper:

  • Ungdomar utan kontakt med samhället 20-29 år, eller har stöd från samhället t.ex försörjningsstöd eller aktivitetsstöd. Nationell statistik visar att det finns många ungdomar som varken arbetar eller studerar. En del av dem har ingen kontakt med samhället över huvudtaget.
  • Personer med högfungerande autism. Många i gruppen saknar arbete och finns idag t.ex. inom daglig verksamhet. Med rätt stöd kan många klara studier och arbete.
  • Utlandsfödda kvinnor med kort utbildning. I gruppen är andelen som har egen försörjning väsentligt lägre än i andra grupper.


Nu är vi igång med projektet!

(2020-10-02)

Från början på september är vi nu igång på allvar. Vi har 13 deltagare i arbetsträning och yrkessvenska för utlandsfödda kvinnor med restaurang och cafeinrikning. Halva dagarna är de i arbetsträning, som också innehåller språkutveckling, och andra halvan har de yrkessvenska. Den senare innehåller också samhällsorientering och hälsofrågor.

Ett mindre antal ungdomar och personer med högfungerande autism (6) studerar kurser inom vuxenutbildning med individuellt stöd till deltagarna.

Vi har fortfarande svårigheter att få kontakt med den här målgruppen, och också svårigheter att motivera till studier hos dem vi hittar.

Läs mer om projektets olika delar i avstämningsrapporten. Länk till avstämningsrapport.PDF

Inom kort kommer reportage om våra aktiviteter härPDF.

Vill du ta del av projektets innehåll på detaljnivå, rutiner och liknande: maila

rolf.ostman@kumla.se eller elisabeth.tholfsson@vux.kumla.se.