Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en rättighet och en möjlighet för personer över 20 år med inlärningssvårigheter på grund av intelektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Det är en utbildning inom det offentliga skolväsendet för vuxna.

Utbildningen bedrivs dagtid någon eller några halvdagar i veckan och bör kombineras med annan daglig verksamhet. Undervisningen sker i små grupper och anpassas efter varje persons förutsättningar.

Inom den särskilda utbildningen för vuxna väljer man de ämnen man vill arbeta med, utifrån aktuell kurskatalog. Kurserna styrs av Skolverket fastslagna ämnesplaner och kursplaner. För att en kurs ska starta bör det finnas några personer som önskar samma kurs.

Ansökan

Kontakta studievägledare Roger Källström på telefonnummer 019-58 80 40 eller 070-564 02 27, mejladress roger.kallstrom@vux.kumla.se