Utbildningskontrakt

Du kan skaffa dig gymnasiekompetens med hjälp av ett utbildningskontrakt mellan dig, Kumla kommun och Arbetsförmedlingen. Vi hjälper dig att hitta rätt studieform för dig.

Utbildningskontraktet är en överenskommelse där du förbinder dig att studera på komvux eller folkhögskola. Du kan också kombinera studierna med arbete eller praktik.

Studerar du minst 50% kan du ansöka om studiemedel från Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön. Har du praktik kan du ha rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

För vem?

Du kan få ett utbildningskontrakt om du:

  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • Är 20-24 år
  • Saknar fullständig gymnasieutbildning
  • Inte deltar i ett etableringsupprag
  • Bor i Kumla kommun

Du kan ha kontraktet tills du fyller 25 år eller är klar med dina studier.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Kontakta oss så hjälps vi åt att hitta rätt studier och praktik eller arbete, så vi kan teckna ett utbildningskontrakt tillsammans.

Roger Källström
Telefon: 019-58 80 40
E-post: roger.kallstrom@vux.kumla.se

Anna Windh
Telefon: 019-58 84 51
E-post: anna.windh2@kumla.se