Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Information till vårdnadshavare i förskola och grundskola angående Covid-19

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Om regeringen beslutar om att grundskolorna ska stängas så förbereder vi oss för att kunna genomföra distansundervisning för eleverna.

Mer information hittar du här:

Skolverkets hemsida (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens hemsida (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltning för livslångt lärande

Ann-Sofie Vennerstrand

Cathrine Hansson-Sonnerstedt

Catharina Lindvall-Scharmer