Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vi som jobbar på Naturskolan

Jenny Persson

Jenny Persson

Jenny Persson

Sport och friluftslivsintresserad Utbildad fritidspedagog Har jobbat i Kumla kommun sedan 2001

Uppvuxen i Hällabrottet men bor nu i Kumla med mina två barn.

Per Karlsson Linderum

Biolog och gymnasielärare i historia, biologi, naturkunskap och hållbart samhällsbyggande. Bor i Sköllersta. Från början från Dalsland. Tittar på fritiden på trollsländor och andra småkryp. Även passionerad fågelskådare. Har tidigare jobbat inom gymnasieskolan i Örebro.

PKL

Per Karlsson Linderum