9. Friluftsliv

Målgrupp: årskurs 4 och uppåt.
Årstid: april-november.

En person lägger ved på en eld ute i skogen.

Inför besöket

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning så ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar en känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

I friluftslivet handlar det mycket om att vara varm, torr och inte hungrig. Att bland annat klä sig rätt är en förutsättning för att kunna vistas utomhus en längre tid.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material för inspiration kopplat till temat friluftsliv:

Allemansrätten: Skogsäventyret - Skogslektioner för årskurs 4-6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten: I skogsägarens skor - Årskurs 4-6 - skogslektioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogslektioner - Skogslektioner om skogens roll i en hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogen i skolan, om allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en olycka händer så lätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr -22

Inom temat Friluftsliv kopplas naturskolans verksamhet främst till grundskolans kursplan i idrott och hälsa.

Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla förmåga att vistas utomhus och i naturen under olika årstider samt utveckla förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

I undervisningen ska eleverna få möta olika slags aktiviteter i varierande miljöer och sammanhang samt få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhet samt förmåga att agera i nödsituationer och hantera risker i samband med olika aktiviteter.

Årskurs 4 och uppåt

Friluftsliv och utevistelse

  • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelse i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Hälsa och levnadsvanor

  • Olika sätt att förebygga skador, däribland uppvärmning.
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.