8. Rovdjur

Målgrupp: årskurs 1 och uppåt.
Årstid: oktober-april.

En rovfågel som sitter i ett träd.

Inför besöket

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning så ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar en känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Film, tema rovdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material för inspiration kopplat till temat rovdjur:

Världsnaturfonden WWF, Svenska stora rovdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den webbaserade Rovdjursskolan vill öka barns kunskap om de stora rovdjuren och öka förståelsen för att människor har olika synsätt i rovdjursfrågan. Här finns allt från fakta till pyssel och skoj.

Rovdjurscentret, de fem stora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Panda Planet, Sveriges 5 stora rovdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr -22

Inom temat Rovdjur kopplas naturskolans verksamhet främst till grundskolans kursplaner i biologi samt idrott och hälsa.

Årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Systematiska undersökningar

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment.
 • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Årskurs 4-6

Natur och miljö

 • Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur miljöfaktorer påverkar dem.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Hälsa och levnadsvanor

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.