7. Knoppisar

Målgrupp: förskoleklass-årskurs 2.
Årstid: februari-mars.

Blomsterknoppar som är på väg att blomma ut.

Inför besöket

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning så ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar en känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Kolla gärna på filmen om Knoppisar inför besöket på Naturskolan:

Film, tema knoppisar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till material

Ni kan få låna boken Trädens knoppar som kan skickas ut till er innan besöket. Det är bra om ni använder den så att barnen blir bekanta med träden och de olika figurerna. Det går att göra ett memory-spel av den om man kopierar bilder och figurer; rätt bild med rätt figur.

Här tipsar vi om webbplatser med material för inspiration kopplat till temat knoppisar:

Knoppguide till 18 vanliga träd - Natursidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du sökte efter knoppar del 1 - (naturbarn.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knoppar på vintern är tacksamt att arbeta med (naturbarn.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knoppspaning på vintern - Landets fria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knoppisar - Mårdfelt (wordpress.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trädens knoppar (sveriges nationalparker.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lektion: Knoppisar/träd faktatexter och läsförståelsefrågor - Lektion.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr -22

Inom temat knoppisar kopplas naturskolans verksamhet främst till grundskolans kursplan i Natur, Teknik, Biologi och Idrott och Hälsa. 

Förskoleklass

Natur, teknik och samhälle

 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Årskurs 1-3

Biologi

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och an­pass­ningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i eko­sys­tem.

Systematiska undersökningar

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och do­ku­men­ta­tion av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Idrott och hälsa

Rörelse

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.