6. Småkryp på land

Målgrupp: förskoleklass - årskurs 3.
Årstid: maj-september.

Ett småkryp på en gren.

Inför besöket

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning så ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar en känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Film, tema småkryp på land Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material för inspiration kopplat till temat:

Mysiga minstingar -Småkryp, spindlar, insekter Panda planet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insekter och spindeldjur - Naturhistoriska riksmuseet (nrm.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leta småkryp - Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjetips: Småkrypsrace - lärorikt och roligt - Naturskyddsforeningen (naturskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr22

Inom temat Småkryp kopplas naturskolans verksamhet främst till grundskolans kursplaner i biologi samt idrott och hälsa.

Biologi

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturen samt ska ge dem förutsättningar att använda biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara biologiska samband. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor om naturen och människan med hjälp av egna systematiska undersökningar. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att påstånden kan prövas och att kunskaper i biologi växer fram med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Systematiska undersökningar

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment.
 • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktivitet.

Årskurs 4-6

Natur och miljö

 • Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur miljöfaktorer påverkar dem.

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Hälsa och levnadsvanor

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.