5. Fossil

Målgrupp: årskurs 3 och uppåt.
Årstid: april-oktober.

Fossiler i sten.

Inför besöket

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar er känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Film, tema Fossil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material för inspiration kopplat till temat fossil:

Naturhistoriska riksmuseet, om fossil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturhistoriska riksmuseet, livets historia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturhistoriska riksmuseet, 7 minuter om jordens och livets utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturhistoriska riksmuseet, hur bildas en fossil? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturhistoriska riksmuseet, minivisning fossil och evolution Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UR, dinosaurier, tid och fossil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga fakta, skapa fossil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr -22

Inom temat Fossil kopplas Naturskolans verksamhet främst till grundskolans kursplaner i Geografi, Biologi och Idrott och hälsa (Lgr-22).

Årskurs 1-3

Geografi

Att leva i närområdet

 • Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. Spår av den senaste istiden.
 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.

Att leva i världen

 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk.
 • Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Biologi

Året runt i naturen

 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Systematiska undersökningar

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
 • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Årskurs 4−6

Geografi

Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.
 • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Geografins metoder och verktyg

 • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Biologi

Natur och miljö

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.