3. Fåglar

Målgrupp: förskoleklass och uppåt.
Årstid: vi har flera olika fågelteman beroende på årstiderna.

Inför besöket

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning så ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar en känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Här har vi plockat ihop förslag till för- och efterarbete som kan användas på skolan. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Kolla på filmen om fåglar inför besöket på Naturskolan:

Film, tema fåglar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material som ni kan jobba med kopplat till temat fåglar:

Sveriges Radio, P2-fågeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Panda Planet, flyttfåglar och stannfåglar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturhistoriska riksmuseet, vanliga fåglar i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Panda Planet, vem är Bianca Blåmes? Fågelsång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevspel om fåglar, frågesport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Panda Planet, sätt upp en fågelholk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, vid fågelbordet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Birdlife Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Macaulay Library, alla världens fåglar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xeno-canto, alla världens fågelläten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tema fåglar

Inom temat ”Fåglar” kopplas Naturskolans verksamhet till Grundskolans kursplaner i Biologi och Idrott och hälsa (Lgr-22).

Årskurs 1-3

Biologi

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturen samt ge dem förutsättningar att använda biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara biologiska samband.

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Systematiska undersökningar

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Hälsa och levnadsvanor

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Årskurs 4-6

Biologi

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturen samt ge dem förutsättningar att använda biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara biologiska samband.

Natur och miljö

 • Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Hälsa och levnadsvanor

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.