2. Håva

Målgrupp: årskurs 2 och uppåt.
Årstid: april-september.

En trollslända som står på en sten och dricker vatten.

Inför besöket

Inom temat håva kommer vi att arbeta vid Serpentindammarna vid Kvarntorpshögen.

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning så ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar en känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Film, tema håva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material för inspiration kopplat till temat håva:

Göteborgs Naturhistoriska Museum, om våra vattenlevande småkryp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om en trollsländas fantastiska förvandling från nymf (larv) till vuxen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Livet under ytan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dykare - Naturhistoriska riksmuseet (nrm.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Småkryp i vatten på sommaren och hösten - Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (uu.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insekter i vattnet- Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd (segea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Microsoft Powerpoint- Powerpoint- årskurs 1-3 (segea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr -22

Inom temat Håva kopplas naturskolans verksamhet till grundskolans kursplaner främst i biologi samt idrott och hälsa.

Årskurs 1-3

Biologi

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturen samt ska ge dem förutsättningar att använda biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara biologiska samband. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor om naturen och människan med hjälp av egna systematiska undersökningar. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att påstånden kan prövas och att kunskaper i biologi växer fram med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscyklar och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Systematiska undersökningar

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment.

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Årskurs 4-6

Natur och miljö

 • Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur miljöfaktorer påverkar dem.

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.