10. Geocaching

Målgrupp: årskurs 5 och uppåt.
Årstid: april-november.

En hand som håller i en kompass.

Inför besöket

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning så ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar en känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Inom detta tema är det bra om ni kan jobba med begrepp som koordinater och koordinatsystem i matematiken. Vi kommer att använda både fysiska kartor och GPS:er. Därför är det också bra om ni innan besöket kan jobba med kartövningar på olika sätt, med kartsymboler och väderstreck.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material för inspiration kopplat till temat geocaching:

Geocaching Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

naturskola.se, artikel om geocaching Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flippad Orientering - Idrott och hälsa i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolgårdsorientering - Idrott och hälsa i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevspel, orienteringstecken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yumpu, rita en egen karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevspel, koordinatsystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr -22

Inom temat Geocaching kopplas naturskolans verksamhet till grundskolans kursplaner i geografi, idrott och hälsa samt matematik för årskurs 4-6.

Geografi

Geografins metoder och verktyg

  • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

  • Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Hälsa och levnadsvanor

  • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Matematik

Geometri

  • Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situationer.

Samband och förändring

  • Koordinatsystem och gradering av koordinataxlar.