1. Skogens väsen

Målgrupp: förskoleklass-årskurs 1.
Årstid: året runt.

Två stora stenar som ser ut som två ansikten men mossa på sig.

Inför besöket

Under detta tema kommer ni att få träffa några av skogens väsen utifrån gamla sägner. Förr i tiden trodde människor att skogen var full av olika slags varelser och man använde sig ockå av dessa för att förklara olika fenomen i naturen. De väsen vi kommer att stöta på är tomten, trollet, vättarna, näcken, älvorna och skogsrået.

Vårt tema är en introduktion till att jobba vidare med sagor och sägner. Vi kombinerar också detta med vårt sinnestema med hörsel, känsel och balans samt lägger in en koppling till hållbar utveckling.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material som inspiration kopplat till temat:

Trollbunden, Ebbe Schön om vättar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UR, mytologerna Tro och Väsen men också om tomten, älvan, näcken, skogsrået, trollet och vätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogen i skolan, om skogens väsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogslektioner, väsen från skogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk folktro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplandsmuseet, gårdstomten i svensk folktro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr -22

Inom temat Skogens väsen kopplas naturskolans verksamhet främst till kursplansmålen i Svenska, No, Hi och Idrott och hälsa:

Förskoleklass

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Natur, teknik och samhälle

 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Årskurs 1–3

Svenska

Tala, lyssna och samtala

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka kän­slor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kom­men­tarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

NO

Kropp och hälsa

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av oli­ka sinnen.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Historia

Att leva tillsammans

 • Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barn­litte­ratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet

 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider.

Att leva i världen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livs­medel.