Skapande skola

Skapande skola är till för att främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserande sammansättning av innehåll och arbetsformer.

Bilden visar olika sorters trummor

Skapande skola 2018/2019

F-klass Dansa en bok / Gåvobok från Bibblan

Dans som ett verktyg i utvecklingen av läsförståelse hos barnen. (Vt-19)

Åk 1 Dockteater med Helene Nevers

Ej klart vilken föreställning eller vilken period. Klassrumsbesök med workshop.

Åk 2 Ingen dum idé

Praktiska övningar i Estetisk kommunikation med Sofie Wältare. Eleverna får känna på hur det är att leda, delta, diskutera och reflektera i en grupp. Pågår hela läsåret.

Åk 2 Tvåornas kör

Här är det barnen själva som är artisterna och kulturpedagog Ida Blomqvist kommer ut till skolorna. Vt-19.

Åk 2-3 Rädda världen—stygn för stygn

Sara och Anna pratar hållbarhet och väcker nyfikenhet för återbruk genom att experimentera med olika material och hitta nya former för dem. Besök på skolan. Vecka 45-51.

Åk 3 Illusionistens assistent, Svenska kammarorkestern

Örebro konserthus i samarbete med Örebro Länsteater, bussresa till Örebro. Vecka 39.

Åk 4 Bokgåva + film

Biograf Folkan och besök från bibliotekarie. Samarbete med Kumla Bibliotek. Vt-19.

Åk 4-5-6 Glashjärnan av Teater Martin Mutter

För Dana vägrar siffrorna i matteboken att stå still. Yoshi räknar snabbt som blixten men känslan av att vara ”helt värdelös” delar de båda. Bussresa till Örebro. Vecka 42-43.

Åk 5-6 Drama och Poesi

Besök på skolan av Kulturskolans dramapedagog, Micke Bjurström. Utgångspunkten för arbetet är språket, diktskapande och den egna identiteten. Pågår hela året.

Åk 7 Drama och Poesi 2.0

Ni känner ju redan Micke - nu är han tillbaka med framträdandeteknik och värderingsövningar kring hur vi bemöter varandra, både i och utanför klassrummet. Vecka 36-37.

Åk 8 Musik & Film, kulturprojekt

Digital skapardag i Kulturskolans lokaler. I grupper om max 10 elever under fredagar hela läsåret, får eleverna utifrån en känsla producera egen musik i dator och skapa en stillbilds-kortfilm. Kumlaby v.35-46, Vialund v.47-49 + v.2-7, Skogstorp v.9-21.

Åk 8 Bokgåva + film

Biograf Folkan samt besök från bibliotekarie. Samarbete med Kumla Bibliotek. Vt-19.

Särskolan Ingen dum idé

Samarbete med Kulturskolans pedagoger Sofie W och Micke B. Vecka17-21.

NYTT: Kulturvecka för högstadiet - hela vecka 40

TEMUS provar ett nytt grepp för högstadiet i år. Vi samlar ihop så många kulturuttryck som möjligt under en vecka.

Åk 7-8-9 Våga följa drömmen

Akustisk hiphop blandat med folkmusik och underfundiga texter. En fullmatad timme med musik, glädje och målet att inspirera till att tänka utanför boxen. Konsert.

Åk 7-8 Rädda världen - stygn för stygn

Hur ofta köper du nya kläder? Vad betyder det att vara en medveten konsument? Var kommer alla kläder ifrån? En inspiration till att börja återbruksslöjda och inspirera till hållbarhet både på et globalt plan och i den egna garderoben. Föreläsning.

Åk 7 Storytelling Anna-Stina Knas

Här får eleverna återigen träffa Maria Sedell och få en magisk berättelse-upplevelse där historiens vingslag är påtaglig. Maria besökte alla elever när de gick i åk 3.

Åk 8 Skolbio

Black Panter.

Åk 9 Selfi/Spegla mig

En teaterföreställning om självporträtt, filter och bilden man har av sig själv.

Bakgrund och utgångspunkter

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av
innehåll och arbetsformer. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”
Lgr 11

Ett av skolans kunskapsmål är att eleven ”kan använda och ta del av
många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans
samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.”

Mer information

Har du frågor eller funderingar gällande Skapande skola, kontakta respektive skolas Temusrepresentant.