Avgifter och terminstider

Faktura skickas ut 2 gånger/år - ht i oktober och vt i mars

Bilden visar en trombon

Instrument, teater, film

Skriv tabellbeskrivning här

Avgift


700 kr/termin

Att spela ett instrument, gå i film- eller teatergrupp

kostar 700 kr per termin. Deltar du i flera aktiviteter kostar varje ämneskurs.

 

Orkesterspel och kör är gratis för den som deltar i ämneskurs.

 

Intagning från årskurs 3 om inget annat anges.

Musik & rörelse

Skriv tabellbeskrivning här

Avgift


350 kr/termin

Musik och rörelse kostar 350 kr per termin.

 

Musik och rörelse, grupp 1: 4-5 år
Musik och rörelse, grupp 2: 6-7 år

 

Instrumenthyra

Skriv tabellbeskrivning här

Avgift


225 kr/termin

Kulturskolan har möjlighet att under första året

hyra ut stråk- och blåsinstrument.

 

Vi har tyvärr ingen möjlighet att

hyra ut piano, elgitarr, gitarr, elbas eller trummor.

Syskonrabatt

Skriv tabellbeskrivning här

Avgift


700 kr/termin

Första barnet, hel avgift

350 kr/termin

Andra barnet, halv avgift

175 kr/termin

Övriga syskon

Special:

Rabatterade kurser under läsåret 2018-2019

250 kr/termin

 

0 kr/termin

Musikproduktion / Film

 

Kör (från åk 2)

Instrumenthyra och rabatterade kurser berörs inte av syskonrabatten. Om en elev deltar i flera kurser gäller rabatten bara en av aktiviteterna.

Terminstider

Kulturskolans läsår följer i stort sett grundskolans tider. Det betyder att vi i regel har samma lovdagar och studiedagar som övriga skolan. Avvikelser kan förekomma. Terminsplanering får du av din lärare.

Lektionsundervisning och andra aktiviteter

Ett läsår på Kulturskolan innehåller 28 planerade lektionstillfällen för alla elever. Utöver dessa blir man erbjuden andra aktiviteter såsom konserter, workshops, turnéer med mera.

Terminerna avslutas ofta med ett uppspel för föräldrar och syskon men ibland även i form av större publiköppna evenemang tillsammans med orkester eller ensembler. För att kunna göra dessa aktiviteter bryter vi ibland veckoschemat.

Lektionsgaranti

Vi erbjuder 28 lektioner/läsår och garanterar 25 tillfällen. Sjukdom eller frånvaro som beror på eleven omfattas inte av garantin. För detta betalar du en terminsavgift. Lektionsgarantin gäller alltid även om lektioner ibland flyttas.