Anmälan


Bilden visar en trumpet och ett valthorn

Villkor för anmälan till Kulturskolan

Barn och ungdomar mellan 4-19 år som är folkbokförda i Kumla kommun kan anmäla sig till Kulturskolans kurser. Anmälan görs via länken ovan som tar dig till Kulturskolans elevsystem där du får ett eget konto med inlogg. Se till att ha personnummer till hands, för både deltagare och vårdnadshavare när du gör din anmälan.

För att öka chansen att få en plats på någon av våra kurser bör du ange ett första-, andra- och tredjehandsval.

Kulturskolans kö-system

Kursplatserna på kulturskolan är begränsade, så alla som söker plats hos oss kommer först antas till vår kö. När det blir din plats i kön kommer du att få ett antagningsbesked. Om det inte passar att börja hos oss just då kan du välja att avstå och ändå behålla din plats i kön. Detta erbjudande få du dock endast en (1) gång. För att ha en aktuell kö ber vi dig göra en återanmälan på vårterminen.

Antagningsbesked och kallelse

Antagningsbesked skickas ut till din angivna e-postadress vid terminsstart. Du kan även få besked under terminen, om en ledig plats har uppkommit och det är din plats i kön. Vår målsättning är att man inte ska behöva vänta längre än 1 år från det att man har rätt ålder för att börja en kurs hos oss.

Kontaktuppgifter

Kommunikation från Kulturskolan sker i första hand digitalt. Kom ihåg att alltid se till att vi ha aktuella kontaktuppgifter via vår digitala plattform SPEEDADMIN så ni inte missar viktig information från oss som exempelvis kallelse till ledig plats.

Personuppgiftsansvarig är förvaltning för livslångt lärande.

Garanterad undervisning

Under läsåret erbjuder vi 28 lektionstillfällen och garanterar 25, under förutsättning att du själv inte uteblir från lektioner. Under skollov och röda dagar har Kulturskolans ordinarie undervisning uppehåll.

Hyra av instrument

Kulturskolan hyr ut blås- och stråkinstrument under de första åren hos oss. Du får gärna anmäla dig till flera kurser hos oss.

Kursavgift

Kursavgiften anges i kursbeskrivningen och faktureras i slutet av terminen. Deltagare som varit med vid mer än två tillfällen debiteras hela kursavgiften. Syskonrabatt finns.

Avanmälan

Om ni inte längre vill fortsätta på Kulturskolan så vill vi att ni avanmäler er kursplats snarast möjligt. Vi har lång kö till våra kurser och då har vi möjlighet att erbjuda platsen till någon annan. Kontakta din lärare och lämna in en avanmälan via Kumla kommuns e-tjänst.