Hej!

Kulturskolan finns för dig som är 4-19 år. Läs mer om våra ämnen och välkommen med din anmälan, se länk nedan. 

För dig som redan är elev på Kulturskolan har du fått en kallelse via Speedadmin. Har du några frågor, kontakta din lärare! 

Våra ämnen

Vill du sjunga, göra en egen film, skapa egen musik, spela instrument eller teater?

Kulturskolan i Kumla har inspirerande kurser med hög kvalitet till alla barn och unga mellan 4-19 år. Du kan lära dig sjunga eller spela ett instrument, du kan spela teater, producera musik i dator eller skapa egna filmer.

För de yngsta barnen mellan 4-7 år finns Musik och rörelse. Från årskurs 2 har vi en Barnkör. De flesta av våra andra kurser erbjuds från och med det år du börjar årskurs 3.

Till en del ämnen är det kö, vi försöker erbjuda plats så fort det går.

Viss instrumentundervisning bedrivs på barnens egen skola. Grupper och ensembler träffas på kvällstid i Kulturskolans egna lokaler i anslutning till Vialundskolans aula.

Tillgängligheten i våra lokaler

  • Du som är rullstolsburen kan ta dig fram överallt i anläggningen.
  • Det finns blindskrift som komplement till annan skyltning i anläggningen.
  • Det finns handikapptoalett att tillgå.
  • Det finns teleslinga (hörselslinga) i aulan.
  • Det finns ledstänger på handikapptoaletten.
  • Det finns hiss att tillgå som rullstolsburna får plats i. Det finns även hitt att tillgå för att komma upp på scenen i aulan.