Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Hos oss på Introduktionsprogrammet består elevhälsan av skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog, logoped, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Inom vår verksamhet finns även ett skolnärvaroteam.

Vi finns till för alla elever och deras vårdnadshavare från förskoleklass till gymnasiet och vi har alla tystnadsplikt. Vi kan hjälpa till om du som vårdnadshavare behöver råd och stöd i frågor som rör ditt barn. Vårt fokus är ditt barns eller din ungdoms hälsa och välbefinnande. Vi har ett basprogram för arbetet med eleven, men därutöver är du som vårdnadshavare välkommen att höra av dig när behov uppstår.

Elevhälsan samarbetar med personalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vårt uppdrag är att med vår kompetens stötta elever att nå målen i skolan.

Kontakt kurator

Linda Jonsson

019-58 6967

072-5419965

linda.jonsson@kumla.se

Kontakt skolsköterska

Diane Sjögren Stark

019-58 87 55

070-558 02 40

diane.sjogren-stark@kumla.se

Kontakt specialpedagog

Lahja Nissi

019-58 85 75

072-143 95 17

lahja.nissi@kumla.se

Kontakt studie- och yrkesvägledare

Leif Karlsson

019-58 84 69

070-558 19 78

leif.karlsson@skola.kumla.se