Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Händer hjärta

Hos oss i JN-gymnasiet består elevhälsan av skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog, logoped, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Inom vår verksamhet finns även ett skolnärvaroteam.

Vi finns till för alla elever och deras vårdnadshavare från förskoleklass till gymnasiet och vi har alla tystnadsplikt. Vi kan hjälpa till om du som vårdnadshavare behöver råd och stöd i frågor som rör ditt barn. Vårt fokus är ditt barns eller din ungdoms hälsa och välbefinnande. Vi har ett basprogram för arbetet med eleven, men därutöver är du som vårdnadshavare välkommen att höra av dig när behov uppstår.

Elevhälsan samarbetar med personalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vårt uppdrag är att med vår kompetens stötta elever att nå målen i skolan

Skriv tabellbeskrivning här

Kurator


Emma Norman

019-58 84 71

070-313 87 33

emma.norman@kumla.se

Skriv tabellbeskrivning här

Skolsköterska


Diane Sjögren Stark

019-58 87 55

070-558 02 40

diane.sjogren-stark@kumla.se

Skriv tabellbeskrivning här

Specialpedagog


Vakant


Skriv tabellbeskrivning här

Studie- och yrkesvägledare


Leif Karlsson

019-58 84 69

070-558 19 78

leif.karlsson@skola.kumla.se