Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Val av skola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 ska söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Du som flyttar till Kumla anmäler det via kommunens e-tjänst, Inflyttning eller byte av grundskola.

Barn tittar på jordglob

Skolval inför förskoleklass och år 7

Du som vårdnadshavare har möjlighet att välja vilken skola ditt barn ska gå i. Information om Kumlas skolor finns här.öppnas i nytt fönster

Det är möjigt att fritt välja skola. Om det finns behov av skolskjuts erbjuds det enbart till en skola som är beroende på vart barnet är skrivet. Läs mer om skolskjuts häröppnas i nytt fönster.

Om du inte gör ett aktivt val kommer ditt barn att placeras i en skola nära hemmet. Det innebär inte alltid att det blir den skola som ligger närmast.

Eleverna placeras efter vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats. Om efterfrågan att få börja i en viss skola är större än antal platser kan inte alla elever som sökt dit få plats. Om det behöver göras ett urval bland eleverna beräknas skillnaden i avstånd, se bild nedan. Det är skillnaden i avstånd mellan den önskade skolan och den skolan eleven kan få plats på som avgör turordning. Den elev som får den största ökningen i avstånd placeras på den önskade skola.

Ansökningsperioden mellan 15/1-31/1 2021, via e-tjänst.

Besked om placering kommer senast i slutet av mars.

Prioriteringsordning

Om det är flera elever som önskar en skola än vad det finns platser prioriteras:

1. Särskilda skäl (sociala, pedagogiska, funktionshinder eller det som har grundläggande betydelse för elevens skolgång)

2. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan. Detta beräknas genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har störst skillnad i avstånd placeras först i turordningen.

Skolskjuts vid val av skola

Det är möjligt att fritt välja skola, men om det finns behov av skolskjuts erbjuds detta enbart till en skola som är beroende på var barnet är skrivet.

Om det finns behov av skolskjuts och du är osäker på vilken skola som ditt barn kan få skolskjuts till så kan du kontakta skolskjutsansvarig på förvaltningen via Servicecenter 019-58 80 00.

Vill ni byta skola eller är nyinflyttade?

Du som flyttar till Kumla eller vill byta skola inom Kumla kommun anmäler detta via kommunens e-tjänst Inflyttning eller byte av grundskola.

Om en elev önskar börja i en skola vid annat tillfälle än vid läsårets start placeras de på den skola vårdnadshavarna önskar. Om det inte finns plats på skolan i den aktuella årskursen kan vårdnadshavarna ställa sig i kö till skolan.

Mottagande rektor kontaktar rektor på elevens nuvarande skola. Tidpunkt för eventuellt skolbyte bestäms i samråd mellan rektorer och vårdnadshavare.

Turordning för elever som ställer sig i kö till skolenhet

Elever som önskat skola, men inte får plats, har möjlighet att ställa sig i kö. Om någon elev som fått plats tackar nej eller flyttar från skolan tillfrågas elever som står i kö. Om de då tackar nej försvinner de från kölistan.

Reglerna för turordningen för de elever som ställer sig i kö till den skola de önskar är utformade på liknande sätt:

Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan. Detta beräknas genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har den största skillnaden i avstånd placeras först i turordningen.

Ansökan till byte av skola görs via e-tjänst, byte av skola.

Exempel på beräkning av skillnad i avstånd till skola

Skillnad = Avstånd till närmaste alternativa skola – avståndet till önskad skola

Elev 1
Avstånd till önskad skola, skola A är 800 m
Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1300 m
Skillnad 500 m

Elev 2
Avstånd till önskad skola, skola A är 600 m
Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1000 m
Skillnad 400 m

Urval
Elev 1 blir placerad före elev 2 i turordningslistan.

Exempel beräkning skillnad avstånd skola