Val av skola

När det är dags för ditt barn att börja skolan blir du som vårdnadshavare kontaktad. Du som flyttar till Kumla ska kontakta rektorn för den skola där du vill att ditt barn ska gå.

Skolval inför förskoleklass

Barnens första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år. Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från höstterminen 2018.

Ett informationsbrev med en fråga om önskad skola skickas ut till vårdnadshavarna i januari som vårdnadshavarna får svara på inom några veckor. I brevet finns information om vilken skola som ger eleven rätt till skolskjuts utifrån kommunens skolskjutsregler.

Vårdnadshavarna kan välja en skola där deras barn önskar gå. Eleverna placeras efter vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats. De som inte skickat in något önskemål placeras på en skola nära hemmet.

Alla elever har rätt att gå i en skola som ligger nära elevens hem (platsen där eleven är folkbokförd). Det kan vara frågan om flera skolor som ligger nära hemmet. Det finns ingen rätt att få placering på den närmaste skolan.

Prioriteringsordning

Om det är flera elever som önskar en skola än vad det finns platser prioriteras:

1. Särskilda själ (sociala, pedagogiska, funktionshinder eller dylikt av grundläggande betydelse för elevens skolgång

2. Elever som det aktuella läsåret har syskon på den valda skola

3. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan.

Detta beräknas genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har den störst skillnad i avstånd placeras först i turordningen.

Skolskjuts vid val av skola

Det är möjligt att fritt välja skola, men om det finns behov av skolskjuts erbjuds detta enbart till en skola som är beroende på var barnet är skrivet.

Om det finns behov av skolskjuts och du är osäker på vilken skola som ditt barn kan få skolskjuts till så kan du kontakta skolskjutsansvarig på per.bernestal@kumla.se eller telefon 019-58 83 44. 

Vill ni byta skola eller är nyinflyttade?

En anmälan om byte/nyinflytt ska lämnas till rektor på den önskade skolan.

Om en elev önskar börja i en skola vid annat tillfälle än vid läsårets start placeras de på den skola vårdnadshavarna önskar. Om det inte finns plats på skolan i den aktuella årskursen kan vårdnadshavarna ställa sig i kö till skolan.

Mottagande rektor kontaktar rektor på elevens nuvarande skola. Tidpunkt för (eventuellt) skolbyte bestäms i samråd mellan rektorer och vårdnadshavare.

Turordning vid kö

Elever som önskat skolan, men inte får plats, får ett erbjudande om att ställa sig i kö. Om någon elev som fått plats tackar nej eller flyttar från skolan tillfrågas elever som står i kö. Om de då tackar nej försvinner de från kölistan.

Turordningen i kön bestäms av:

1. Om eleven har syskon som det aktuella året går på skolan (syskonförtur definieras som boende på samma folkbokföringsadress.)

2. Anmälningsdatum (första möjliga anmälningsdatum är det då fredagen vecka sju infaller på det år när eleven börjar förskoleklass eller årskurs sju.)

3. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan.

Detta beräknas genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har den största skillnaden i avstånd placeras först i turordningen.

Exempel på beräkning av skillnad i avstånd till skola

Skillnad = Avstånd till närmaste alternativa skola – avståndet till önskad skola

Elev 1
Avstånd till önskad skola, skola A är 800 m
Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1300 m
Skillnad 500 m

Elev 2
Avstånd till önskad skola, skola A är 600 m
Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1000 m
Skillnad 400 m

Urval
Elev 1 blir placerad före elev 2 i turordningslistan.

Exempel beräkning skillnad avstånd skola