Skoldatateket

Skoldatateket finns till för att stötta skolpersonal som undervisar elever med behov av särskilt stöd, såsom koncentrations-svårigheter samt läs- och skrivsvårigheter.

Skolans arbetslag utreder tillsammans med specialpedagog och skickar sedan en ansökan till Skoldatateket som tar beslut om åtgärd. Skoldatateket kan låna ut dator samt diverse andra tillbehör. Det finns även ett antal program inköpta som är förinstallerade på de datorer som tillhandahålls, som till exempel Stava Rex, Spell Right och Claro Read.

Du som vårdnadshavare tar främst kontakt med din elevs lärare eller specialpedagog. Har du frågor som skolans personal inte kan svara på kan du maila till skoldatateket@skola.kumla.se.

Möte människor