Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Föreningarnas fritidsgårdar

I dagsläget finns det en fritidsgård som drivs av föreningar.

Fritidsgård Hällabrottet

Fritidsgården Kulan öppnar igen i Yxhults IK:s regi.

Öppettider onsdagar 2 oktober till 11 december kl. 18:00 – 21:00

Målgrupp årskurs 1-6.

Lokal är Yxhults IK:s klubbstuga, MOAB-vallen.

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburna.