Fritids och fritidshem

Träd

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I Kumla kommun finns fritidshemsverksamhet både före och efter skoldagen. Vi har även nattverksamhet för barn vars föräldrar jobbar på natten. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år då elever fyller 13 år.

Fritidshemmen är samordnade med förskoleklass och skolans tidiga år. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

Ansökan till och uppsägning av fritidshem

Det är enklast att ansöka om plats på fritids via vår e-tjänst. Det är ingen kötid till att få plats på fritids. Inkomstregistrering, grundschema och inkomst läggs också in via E-tjänsten.

Länk till E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi önskar även att ni lägger in ett schema i InfoMentor Hub där personal enkelt kan se ert barns vistelsetid.

InfoMentor Hub

Om du vill säga upp din plats ska du göra det minst 1 månad i förväg.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet utifrån ditt behov av omsorg mellan 06.00 - 18.30, förutom fritidshemmet Björnen som har öppet dygnet runt, året om.

Planeringsdagar

För att kunna planera, utvärdera och utveckla vår verksamhet reducerar vi verksamheten fyra dagar per år. Om du själv inte kan ordna din omsorg under planeringsdagarna erbjuder vi plats på Kumlaby fritids och Skogstorps fritids. Behov av omsorg anmäls till ordinarie fritidshem. Vi meddelar dig i god tid om vilka dagar vi stänger.

När planeringsdagarna ligger går att läsa under sidan Läsårstider, lov och ledighetöppnas i nytt fönster.

Terminsplacering

Familjer som har behov av plats på fritidshem max 15 dagar per termin kan ansöka om terminsplacering. Avgiften är 400 kronor per termin och gäller heldagar. Anmälan om terminsplacering ska göras minst en månad i förväg. Fritidshemmets personal ska meddelas senast 14 dagar innan en eller flera av de 15 omsorgsdagarna ska användas. Vistelsetid på fritidshem styrs av hur de vuxna i hushållet arbetar eller studerar. Blankett finns att få på skolan eller hos Servicecenter.

50-kronorsdagar

50-kronorsdagar

De barn som normalt inte har plats i fritidshem kan i mån av plats ha tillgång till fritidshem under skolans sportlov, påsklov och övriga lovdagar (dock ej sommar- och jullov). Kostnaden är 50 kronor/dag. Vistelsetid på fritidshem styrs av hur de vuxna i hushållet arbetar eller studerar. Blankett finns att få på skolan eller hos servicecenter.

Taxa för fritidshem från1 januari 2019

I Kumla kommun tillämpas maxtaxa. Det innebär att du betalar för ditt barns plats i barnomsorgen oavsett hur mycket eller hur lite du kan utnyttja platsen.

Avgift betalas för 12 månader utan reducering för ledighet, exempelvis semester. Räkning skickas en gång per månad och avgiften avser den månad räkningen skickas ut.

Skriv tabellbeskrivning här


Procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Barn 1

2 %, dock högst 950 kr i månaden

Barn 2

1 %, dock högst 475 kr i månaden

Barn 3

1 %, dock högst 475 kr i månaden

Barn 4

Ingen avgift