Snälla händer-pedagogisk omsorg

En liten grupp med stora möjligheter! Här erbjuds barn från ett års ålder fram till förskoleklass, undervisning i naturnära hemmamiljö. Gruppen består av 4-5 barn. Stort fokus i undervisningen ligger på hållbar utveckling, hur vi tar hand om oss själva och varandra för att skapa hållbara människor.

Litet barn leker

Snälla Händer är pedagogisk omsorg i privat regi som bedrivs av Stina Runbäck. Grunden för verksamheten vilar på förskolans läroplan, Lpfö 18. Stina Runbäck är utbildad förskollärare sedan 2014 och har arbetat inom förskolans värld sedan dess. Verksamheten är lokaliserad i ett nybyggt enplanshus i den lantligt belagda orten Ekeby. Tomten består av en inhägnad del med bland annat sandlåda, gungor, pallkragar och odlingslådor som är en plats där barnen får vara med att så och skörda. På baksidan av huset finns en vacker äng och i anslutning en mysig skogsdunge som passar utmärkt för bland annat kojbygge. Bortom skogsdungen ligger Ekebys lekpark som det blir många roliga utflykter till.

Verksamheten erbjuder ditt barn att ingå i ett mindre sammanhang i en grupp med 4-5 barn totalt. Den småskaliga gruppen bidrar till att undervisningen på ett naturligt sätt anpassas efter de barnen som vistas här och utgår från deras behov och intressen.

Pedagogisk inriktning - Hållbar utveckling

Verksamhetens namn Snälla Händer syftar på vikten av att vi har snälla händer mot varandra, vårt material, oss själva och naturen. I begreppet hållbar utveckling ingår dels natur- och miljöfrågor som är högaktuella i samhället idag. Det handlar även mycket om hur vi är mot varandra och hur vi tar hand om oss själva för att skapa hållbara människor.

Det ägnas mycket tid ute och här finns möjlighet att utforska naturen med alla sinnen. Det som barnen sår och sedan skördar kommer de få vara med att tillaga och äta. Genom att barnen får vara delaktiga i detta får de chansen att bilda sig en helhetsbild av var maten kommer ifrån. Maten som serveras är hemlagad och ingredienserna är till stor del ekologiska och närproducerade.

För att placera ditt barn i kö kontakta Stina.

Kontaktuppgifter

Stina Runbäck

 0707164110
stina.runback@gmail.com

Bäckstigen 1, 692 91 Kumla