Pedagogisk omsorg, Trollskogen

I Kumla, kommunal regi, har vi idag tre dagbarnvårdare som arbetar med pedagogisk omsorg i en gemensam lokal, avdelning Trollskogen. Lokalen är en del av Malmens förskola och är belägen i ett eget hus, mitt emot förskolan.

Litet barn leker

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och vänder sig till barn i samma åldrar som förskolan. Förskolans läroplan är inte obligatorisk utan ska vara vägledande.

Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande genom pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska i samarbete med hemmen främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Kontaktuppgifter rektor

Indira Demo,
rektor

019-58 69 29
indira.demo@kumla.se

Pedagogisk omsorg, Trollskogen, Andréns väg 19

019-58 80 32

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.