Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola!

Norrgårdens förskola

Förskolan är belägen i södra delen av Kumla på promenadavstånd till Viaskogen och sportfälten vid Kumlaby skola. Vi har nära till natur och grönområden som erbjuder spännande möjligheter till lek, lärande och nya upptäckter. Vi har även nära till lekparker som utmanar och stimulerar motoriken.

Pedagogisk inriktning

Vi är mötesplatsen för glädje, nyfikenhet och trygghet. Vi erbjuder en variationsrik verksamhet där barnens intressen, olikheter och lärande tillgodoses och tas tillvara. Tiden hos oss ska vara trygg, rolig och lärorik för barnen.

Vi arbetar utifrån Örebromodellen – för en jämlik förskola, som är ett projektinriktat arbetssätt. I samspelet med varandra ser vi olikheter som en tillgång. Här utmanas och lär barnen tillsammans med pedagogerna i olika projekt. I projekten får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, till exempel i sång, rörelse, dans och skapande. Här integreras läroplansmålen och barnkonventionen, därmed får barnen erfarenhet av såväl matematik, teknik, naturvetenskap och demokratiska processer.

Vi lägger stor vikt vid leken i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmåga, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten.

Vi arbetar med vägledande samspel (ICDP) vilket är ett förhållningssätt som vi använder oss av i vårt vardagsarbete. Vår målsättning är att arbeta för ett öppet klimat med trygga barn, vårdnadshavare och personal, att ha roligt tillsammans genom nyfikenhet, kunskap och delaktighet.

Avdelningar

Norrgårdens förskola består av sex avdelningar, Sunnanäng och Bullerbyn för de yngre barnen och Katthult, Junibacken, Ryttargården och Sörgården för de äldre barnen. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha en förtroendefull, öppen dialog med vårdnadshavare. Vi arbetar kontinuerligt för ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Vi erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal minst en gång per år samt bjuder in till föräldramöte under hösten.

Kontakta norrgårdens förskola 

 

Norrgårdens förskola

Willéngatan 117

Sunnanäng

019-58 84 14

Bullerbyn

019-58 83 96

Katthult

019-58 84 24

Junibacken

019-58 83 97

Ryttargården

019-58 84 43

Sörgården

019-58 84 27

Marie Edquist
rektor

019-58 80 26
marie.edquist@kumla.se