Kvarngårdens förskola

Välkommen till Kvarngårdens förskola!

Kvarngårdens förskola

Kvarngårdens förskola ligger i hjärtat av Kumla med närhet till bibliotek, skog och parker. Förskolans gård inbjuder till ett motoriskt utforskande och lek. 

Tillsammans med barnen utvecklar vår gård för att skapa fler mötesplatser för lärande.

Pedagogisk inriktning

Hos oss på Kvarngårdens förskola arbetar vi för att vistelsen ska vara trygg, rolig och lärorik samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Barnen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga, vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag på förskolan. 

Vi vill tillsammans med barnen skapa och bevara ett öppet och positivt klimat där ömsesidig respekt råder. Detta försöker vi nå genom att:

  • jobba projektinriktat där utforskande av olika slag står i centrum
  • pedagogerna tar till vara barnens intressen och funderingar genom att bygga vidare på dessa i verksamheten
  • jobba aktivt för att skapa goda möten och hållbara relationer i vår verksamhet
  • barnen får möta vuxna som lyssnar in och tar barnen på allvar
  • barnen får stöd och utrymme att uttrycka sina känslor och sin åsikt.

Avdelningar

Förskolan består av två avdelningar, Gul för de yngre barnen och Grön för de äldre. På förskolan arbetar 6 pedagoger som är fördelade 3 och 3 mellan avdelningarna. Förskolan har ett nära samarbete över avdelningsgränserna för att skapa trygga och hållbara relationer på hela förskolan.

Föräldrasamverkan

På Kvarngårdens förskola vill vi ha ett nära och öppet samarbete med hemmet, där goda möten och relationer står i centrum. Detta genom den dagliga kontakten men också genom att erbjuda uppföljningssamtal efter inskolning och utvecklingssamtal en gång per år.

Förskolan bjuder också in till föräldramöte en gång per år där möjlighet ges att presentera vår verksamhet men också att reflektera och diskutera olika frågor tillsammans med vårdnadshavarna.

Kontakta Kvarngårdens förskola

Kvarngårdens förskola
Skolvägen 5-6


Grön avdelning

019-58 89 11

Gul avdelning

019-58 89 10

Karolina Holmér,

rektor

019-58 87 42

karolina.holmer@kumla.se